AROUND the WORLD by BIKE - Main page

Tato stránka je takový první nástřel toho, jak bych si tuto cestu představoval, jaké otázky a problémy mě zatím napadly, základní data, mapy atd..
V záložce "MAPS" je celá cesta naplánována s pomocí http://www.bikemap.net.
V záložce "VISION" jsou země, časový plán a postupně doplňuji další data a podrobnosti ...
V záložce "QUESTIONS" hlavní otázky ...
V záložce "Links" jsou odkazy na stránky, kde je něco o mně a kolu :-)

Zemkula
overview

Evropa - Asie ... ~16500 km

Severní+Střední Amerika ... 13800 km

Jižní Amerika ... 10000 km

Afrika ... 14800 km

Evropa ... 3300 km

SUMA: 58400 km

Valid XHTML 1.0 StrictOptimized for FF3, Opera, IE7 Valid CSS!
©webmaster:MiXeR